Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

Hội sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, lực lượng học sinh - sinh viên đóng vai trò quan trọng, là lực lượng tham gia trực tiếp vào cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Và ngày nay, học sinh - sinh viên là nền móng quan trọng xây nên lớp trí thức mới, có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Định hướng cho sinh viên trong quá khứ, hiện tại và tương lai là tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam với 72 năm truyền thống vàng son.

Sau cách mạng Tháng Tám, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn sinh viên kháng chiến sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các hoạt động của học sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Với khẩu hiệu: “Tích cực cầm cự chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công” đã tiếp thêm sinh lực mới cho phong trào học sinh, sinh viên. Cuộc đấu tranh của học sinh đã lan ra cả Đông Dương.

Trong những năm 1949 - 1950, phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên các đô thị diễn ra liên tục, rầm rộ và rộng khắp, tiêu biểu nhất là ở Sài Gòn - Gia Định. Ngày 09/01/1950, Đoàn thanh niên Cứu Quốc và Đoàn học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn đã tổ chức vận động trên 10.000 nhân dân, trong đó đông đảo nhất là học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9/1/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. 

Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và HSSV trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22-23/11/1993) tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9/1 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.

Học sinh sinh viên biểu tình ngày 9/1/1950 (Ảnh tư liệu)
Trong những giai đoạn tiếp theo, học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Hàng vạn sinh viên từ các trường đại học đã tình nguyện nộp đơn xin nhập ngũ, chiếu đấu và hy sinh. 

 

Hình ảnh học sinh xuống đường biểu tình (Ảnh tư liệu)

 

Sau hơn 30 năm bị tàn phá nặng nề, những năm từ 1975-1993, Hội sinh viên Việt Nam một mặt củng cố xây dựng tổ chức Hội sinh viên vững mạnh, thành lập hội sinh viên tại các tỉnh, thành phố, các trường Đại học, cao đẳng trên khắp cả nước, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mặt khác, Hội sinh viên cũng góp một phần to lớn vào việc thúc đẩy các phong trào học tập, rèn luyện và khôi phục kinh tế- xã hội, đổi mới đất nước. Sau đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V, tháng 2/1994, Hội Sinh viên Việt Nam được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam.

 

Phong trào sinh viên và tổ chức hoạt động Hội đã có những bước phát triển mới, luôn không ngừng nâng cao chất lượng sinh viên bằng những phong trào, hoạt động có ý nghĩa, mang sức lan tỏa tới cộng đồng; tạo cơ hội cho sinh viên có thể rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết, phát triển năng lực của bản thân, cũng như góp sức nhỏ của mỗi cá nhân sinh viên tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng đất nước thêm giàu mạnh, xã hội thêm văn minh, phát triển. Tiếp nối truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật cũng luôn không ngừng cố gắng, tổ chức các chương trình và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hết sức bổ ích, tạo sân chơi cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Luật nói riêng và sinh viên của các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung như “phong trào sinh viên 5 tốt”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Xuân tình nguyện”, “Hiến máu tình nguyện”, hội thảo “ Khởi nghề hay khởi nghiệp”... đã thu hút hàng ngàn lượt thanh niên hăng hái tham gia và xây dựng được hình ảnh đẹp của người sinh viên Việt Nam.

 

Lễ ra quân chiến dịch mùa hè xanh lần thứ XIX  (Ảnh: Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật)

 

  Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XII ( Ảnh: Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật)  

Trải qua hơn nửa thế kỉ xây dựng và phát triển, trong bất kì hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn luôn giữ vững, kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, tự hào là những thế hệ trẻ tiếp nối xây dựng đất nước, hội tụ được các yếu tố cần có ở một người thanh niên: Yêu nước - Khát vọng – Đạo đức – Trách nhiệm – Tri thức – Sáng tạo – Năng động – Văn minh.

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

 


 

Tổng truy cập: 1,967,237