Giới thiệu Startup Wheel

I. Đơn vị chỉ đạo

II. Đơn vị khởi xướng và tổ chức

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (Business Startup Support Centre – BSSC): Được thành lập theo Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 10 năm 2010 về tổ chức lại Trung tâm Thông tin tư vấn kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Hội LHTN Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh. BSSC có sứ mệnh giúp những thanh niên Việt Nam thực hiện ước mơ kinh doanh với mục tiêu trở thành nơi giao thoa và chuyển giao mọi kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài phạm vi quốc gia để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.

III. Đơn vị đồng tổ chức

Hội doanh nhân trẻ TPHCM (YBA): được thành lập từ 9/1994, là tổ chức nghề nghiệp của những nhà Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các nhà Doanh nghiệp trẻ, các nhà quản lý trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.