Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2022)

Đồng chí Lê Duẩn (7/4/1907 – 10/7/1986) - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; đồng thời là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người chiến sĩ quốc tế trong sáng. Từ khi đất nước thống nhất, hơn 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội IV và Đại hội V của Đảng đề ra.

 

Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

(Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Đồng chí Lê Duẩn, tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 ở làng Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến cuộc sống lầm than, cơ cực của người dân dưới sự thống trị của thực dân Pháp và tay sai, người thanh niên Lê Văn Nhuận sớm nung nấu hoài bão đánh giặc, cứu nước. Xuất thân từ một gia đình lao động, có truyền thống yêu nước, đồng chí Lê Duẩn đã sớm giác ngộ cách mạng và là lớp người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách mạng vô sản.

 

Đồng chí Lê Duẩn tham gia phong trào yêu nước từ năm 1926, tham gia và hoạt động trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên từ năm 1928, đến năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng cộng sản Đông Dương. Có mặt trong đội ngũ những người cộng sản ngay từ khi Đảng mới ra đời, với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với cán bộ, công nhân Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Nai (tháng 1-1980).

Ảnh: Tư liệu TTXVN.

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn là người thảo ra “Đề cương cách mạng miền Nam”, sau đó được Hội nghị Trung ương lần thứ 15, Khóa II thông qua. Từ bản Đề cương này, hàng loạt phong trào đấu tranh nổ ra, mở đường cho cuộc chiến chống bọn xâm lược Mỹ và ngụy quyền tay sai ở miền Nam, dẫn đến thắng lợi ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: “Phẩm chất cách mạng cao quý của đồng chí được thể hiện ở tinh thần cách mạng tiến công không ngừng”.

 

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được người dân quý mến bởi sự thân thiện, nụ cười đôn hậu. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ Nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Sau ngày đất nước giải phóng, đồng chí Lê Duẩn cùng với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng tập trung nhiều công sức vào việc hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì Dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ở đồng chí Lê Duẩn đức tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Là một nhà yêu nước lớn, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường và phong phú của đồng chí Lê Duẩn là tấm gương sáng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đó là lòng trung thành vô hạn đối với lợi ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản cao cả; sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Năm tháng sẽ đi qua nhưng những cống hiến của đồng chí Lê Duẩn luôn sống mãi trong lòng dân tộc và mỗi một người con Việt Nam yêu nước. Nhân cách, tài năng và trí tuệ của đồng chí mãi tỏa sáng, nhắc nhở cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vươn lên xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước.

Nguồn Tổng hợp 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,277