Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2019 – 2020 (Cụm thi đua số 3)

Sáng ngày 22/9/2020, tại Hội trường cơ sở B Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2019 - 2020 và Triển khai chương trình công tác năm học 2020 - 2021.

Ảnh: Văn nghệ

 

Xuyên suốt chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nhìn lại những sự kiện tiêu biểu, nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2019 - 2020, và lắng nghe triển khai chương trình năm học 2020 - 2021.

 

 

Tại buổi Hội nghị, còn có các báo cáo tham luận trong công tác Đoàn ở các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp.

 

 

 

 

Đặc biệt, Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã xuất sắc là lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cụm thi đua số 3 khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2019 - 2020.

 

 

 

 

BAN TRUYỀN THÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Tổng truy cập: 1,325,176

149,880