Hội nghị thông tin cấp ủy về công tác Đoàn - Hội các khoa năm học 2019 – 2020

Hôm nay, ngày 30/9/2020, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội nghị thông tin cấp ủy về công tác Đoàn - Hội các khoa năm học 2019 – 2020 và một số trọng tâm trong năm học 2020 - 2021 tại Phòng  A.114.

 

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Lê Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn trường đã thông tin kết quả xếp loại về công tác Đoàn - Hội các khoa năm học 2019-2020; thống nhất quy chế làm việc trao đổi giữa cấp ủy các khoa và Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường và thông tin các nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp, chỉ đạo.

 

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên thông tin
kết quả xếp loại về công tác Đoàn - Hội các khoa năm học 2019-2020.

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên thống nhất quy chế làm việc trao đổi giữa cấp ủy các khoa và BTV, BTK Đoàn - Hội Trường và thông tin các nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp, chỉ đạo.

 

Hội nghị ghi nhận nhiều đóng góp từ Chi ủy - Ban chủ nhiệm Khoa trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động tại các Khoa để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ở cấp cơ sở trước thềm năm học mới 2020 - 2021.

 

 

 

BAN TRUYỀN THÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Tổng truy cập: 1,325,192

149,896